Valtuustoaloite Tilastokeskuksen rikos- ja pakkohoitokeinojen ajankohtaistilastojen toimittamisesta Lahden kaupunginvaltuutetuille

Lahden Perussuomalaiset ry:n kaupunginvaltuustoryhmä jätti 16.4.2018 valtuustoaloitteen Tilastokeskuksen rikos- ja pakkohoitokeinojen ajankohtaistilastojen toimittamisesta Lahden kaupunginvaltuutetuille

Perustelut

Hämeen poliisilaitos suoritti kolme valvontaiskua Lahden ydinkeskustaan maaliskuussa 2018 kansalaisten ja keskustan yrittäjien esittämien pyyntöjen johdosta. Poliisia oli pyydetty puuttumaan Lahden keskustan häiriökäyttäytymiseen.

Helsingin sanomien mukaan poliisi kirjasi valvontaiskuissa kaksi huumausainerikosta, pahoinpitelyn, ampuma-aserikoksen ja kaksi vaarallisen esineen hallussapitoa. Sakkoja määrättiin myös muun muassa huumausaineen käyttörikoksista, lievästä väärennöksestä, järjestysrikkomuksista, alkoholirikkomuksista ja kahdesta poissaolosta kutsunnasta.

Helsingin Sanomat olivat haastatelleet ylikonstaapelia, joka luonnehti etsintäkuulutettujen ja vaarallisten esineiden määrää yllättävän suureksi. Hän piti myös ikävänä ja yllättävänä sitä, miten yleistä tällaisten esineiden hallussapito on keskellä päivää Lahden keskustassa. Keskustan alueella käydään myös huumekauppaa. Poliisi aikookin jatkaa vastaavia tarkastusiskuja.

Lisäksi loppuvuodesta 2016 julkaistun laajan eurooppalaisen huumausainetutkimuksen mukaan Lahti on yksi merkittävistä Euroopan amfetamiinikaupungeista. Jäämiä löytyi enemmän kuin monessa muussa eurooppalaiskaupungista. Lahden edellä oli aineiston 50 kaupungista vain neljä. Suomessa tutkimuksen teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Mikäli haluamme parantaa Lahden mainetta ja houkuttelevuutta sekä keskustan elävöittämiä, ovat nämä asioita ja imagotekijöitä, joihin meidän tulee puuttua. Asiat eivät korjaannu itsestään.

Poliisin valvontaiskujen lisäksi meidän valtuutettujen tulisi saada ajankohtaista ja ennakoivaa tietoa kaupunkimme tilanteesta. Tällaista tietoa olisi saatavissa esimerkiksi Tilastokeskukselta, joka julkaisee rikos- ja pakkokeinotilastoja kaupungeittain, myös ennakollisina kuukausittain. Vuoden 2017 luvut päivitetään 8.5.2018.

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen.

Tilasto sisältää tietoja ilmi tulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Selvitetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi epäillyt sekä heidän ikänsä, kansalaisuus ja joitain sosioekonomisia taustatekijöitä. Tilasto sisältää myös tietoja lähisuhdeväkivallasta.

Raporteista saatu tieto auttaisi myös strategian toteutuksessa ja pystyisimme reagoimaan ongelmakohtiin ripeämmin. Mielestämme tätä raporttia voisi käyttää yhtenä mittarina, jolla seuraamme strategian toteutumista:

C Yhteisöllisyyden strategiset tavoitteet:

1. Lapsivaikutukset arvioidaan laajasti
2. Yksinäisyyden kokemus vähenee
3. Eri väestöryhmät ovat entistä terveempiä
4. Koettu turvallisuus lisääntyy

Aloite

Lahden Perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmä ehdottaa, että Lahden kaupunki alkaa tiedottaa ja julkaisemaan valtuutetuille säännöllisesti, vähintään kuitenkin kaksi kertaa vuodessa, rikos-ja pakkokeinotilastoja sekä tarvittaessa myös tiivistää yhteistyötään Hämeen poliisilaitoksen kanssa.

Lahden Perussuomalaiset ry
Kaupunginvaltuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa