Lahden Keskustavision 2030 liittyvien yksityiskohtien jatkokehittäminen

Perussuomalaisten valtuustoaloite 15.11.2021:

Keskustavisio 2030 on koonti Lahden ydinkeskustan tulevaisuudenkuvasta. Keskustavisiossa otetaan kantaa keskusta-alueen elinvoimaan, vetovoimaan ja viihtyisyyteen liittyviin yksityiskohtiin. Aikaisemmin kokonaisuudesta käytettiin termiä ”LIISU”, jolla se myös ison osan ihmisten puheissa edelleen tunnetaan. Keskustavision tavoitteet ovat osittain hyviä ja Lahden alueen keskustaa tuleekin kehittää eteenpäin yrittäjien, asukkaiden ja muiden toimijoiden näkemykset huomioiden.

Lahden Perussuomalaiset katsovat, että useiden kymmenien miljoonien eurojen investoinnit liikenneratkaisuihin ovat kustannustehottomia sekä tarpeettomia ja näin ollen niitä ei pidä myöskään toteuttaa. Investointien takaisinmaksua ei ole myöskään lukuisista tiedusteluista huolimatta pystytty osoittamaan aukottomasti. Myös poliisin, ensihoidon ja pelastusviranomaisten näkemykset pitäisi huomioida nykyistä paremmin.

Lahden Perussuomalaiset kannattavat vakaasti keskusta-alueen kehittämistä. Esimerkiksi joukkoliikenteen reittien jatkuva parantaminen, liikenneturvaan liittyvien yksityiskohtien kehittäminen sekä Siltapuiston parkkiratkaisun kehittäminen ovat mm. sellaisia hankekokonaisuuksia, joita kannatamme ja joiden edistäminen on myös kuntalaisten näkökulmasta järkevää.

Aloite: Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää seuraavia muutoksia Lahden Keskustavisioon 2030:

  1. Mannerheiminkadun kaistamääriä ei muuteta nykyisestä 2+2 kaistaisuudesta ja näin ollen Mannerheiminkatu säilyy kokonaisuudessaan nelikaistaisena
  2. Mannerheiminkadun ja Vuoksenkadun välisen liittymän suunnittelusta ja toteutuksesta luovutaan
  3. Saimaankadun silta/kansiratkaisua ei suunnitella eikä toteuteta
  4. Vesijärvenkadun kaventamista nykyisestä kaistamäärästä ei oteta suunnitteluun eikä myöskään toteuteta
  5. Linja-autoliikenteen päävaihtopysäkkinä pidetään nykyinen sijainti
  6. Sairaalanmäen kehitys ja Siltapuiston parkin korvaavat pysäköintiratkaisut suunnitellaan edellä esitetyt muutokset huomioiden
  7. Liikenneturvaan liittyviä yksityiskohtia edistetään edellä esitetyt muutokset huomioiden
  8. Joukkoliikenteen reittejä suunnitellaan ja kehitetään edellä esitetyt muutokset huomioiden

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa