Perussuomalaiset huolestuneita Lahden huoltosuhteen suunnasta

Ajankohtaiskannanotto Lahden Perussuomalaisten kunnallisjärjestön hallituksen ja valtuustoryhmän kokouksesta 6.3.2019 klo 18.00

Maahanmuutto ja paperittomat lisäävät työttömiä ja huollettavia

Lahteen muuttajista alle puolet tulee työn perässä kaupunkiin. Muuttajista vain 44 prosenttia on työllistyneitä. Maahan tulleista työttömiä on 18 prosenttia. Lisäksi maahantulijoissa on huollettavia lapsiperheitä. Perusasteen jälkeisen ammattiin johtavan tutkinnon suorittaneiden määrä väheni Lahdessa osin maahantulijoiden maan sisäisen muuttoliikehdinnän vuoksi. Tulijat keskittyvät suurimpiin kaupunkeihin. Tämä on nähtävissä myös Lahdessa.

Lahden Perussuomalaiset ry ja sen valtuustoryhmä ovat huolestuneita Lahden huoltosuhteen kehittymisestä. Suomen kotouttamistilastojen mukaan maahantulijoista noin 30 prosenttia jää pitkäaikaisesti tai pysyvästi työttömiksi. Lisäksi eri-ikäisten tulijoiden kouluttaminen ja koulutustason nostaminen vaativat paljon työtä ja aiheuttavat kustannuksia. Toisista kulttuurimuodoista saapuvien perheiden naisten aseman kohentaminen ja perheiden ongelmien hoitaminen vaativat vastikkeettomia panostuksia. Lahti joutuu omalta osaltaan puuttumaan tähän, halusi tai ei.

Hyvinvointiyhtymälle lisää maahanmuuttokustannuksia

Paperittomien, luvatta maassa olevien määrä on lisääntymässä Suomessa. Viranhaltijailmoitusten mukaan tämä on havaittavissa myös Lahdessa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä pohtii parhaillaan, miten laajasti palveluita tarjotaan laittomasti maassa oleskeleville. Yhtymähallitukselle esitetään, että laittomille oleskelijoille tarjotaan maksuttomat neuvolapalvelut.

Lain mukaan laittomasti maassa oleskeleville on tarjottava tarvittaessa kiireellistä sairaanhoitoa ja hätämajoitusta. Hyvinvointiyhtymän hallitus on ryhtynyt pohtimaan, mitä muita palveluja mahdollisesti näille paperittomille tarjotaan. Laittomille oleskelijoille pyritään tarjoamaan myös tilapäismajoitus niin että yksin asuvilta peritään 30 euroa ja perheiltä 40 euroa kustannuksia vuorokaudelta. Ennalta pidetään varmana, että paperittomat oleskelijat eivät kykene asetettavia majoitusmaksuja maksamaan, joten ne jäävät veronmaksajien kuluiksi, tulivat ne sitten kunnilta tai valtiolta.

Lahden Perussuomalaiset ry ja sen valtuustoryhmä ovat huolestuneet kaikesta tästä kehityksestä, joka on keräämässä pysyviä huoltokustannuksia lahtelaisten niskaan. Lisäksi erilaisista kulttuureista tulleet ovat jo aiheuttaneet eri tavoin asukasongelmia, joiden kasvaminen ei ole myöskään omiaan houkuttelemaan Lahteen työn perässä muuttavia.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa