Lahden Perussuomalaiset vaativat neuvolakäyntejä Lahteen

Muualla Päijät-Hämeessä nämä palvelut toimivat

Lahden Perussuomalaisten kaupunginvaltuustoryhmä vaatii hyvinvointikuntayhtymältä pikaisia toimia, jotta neuvoloiden kotikäynnit saadaan Lahdessa lain vaatimalle tasolle. Kotikäynnit eivät toimi nykyisin Lahdessa.

Neuvolatyö on keskeinen osa perusterveyshuollon ehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa. Asetus 338/2011 velvoittaa kunnat tarjoamaan kaikille perheille suunnitelmallisesti ja tasoltaan yhtenäisiä ja tasapuolisia äitiys- ja lastenneuvolapalveluita. Palvelut koostuvat huolellisesti toteutetuista määräaikaisista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta, joissa huomioidaan yksiköiden ja perheiden tarpeet ja odotukset.

Perussuomalaiset muistuttavat, että asetuksen mukaan ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle on järjestettävä moniammatillisesti toteutettua perhevalmennusta, johon sisältyy vanhempainryhmätoimintaa. Ensimmäistä lastaan odottavan perheen tai ensimmäisen lapsensa saaneen perheen luokse on tehtävä myös kotikäynti. Muita kotikäyntejä on järjestettävä tarpeen mukaan. Perussuomalaiset huomauttavat, että kotikäynnit katsotaan kiinteäksi osaksi äitiys- ja lastenneuvolatyötä. Kotikäynnit ovat usein neuvolakäyntejä parempi keino saada tietoa perheiden ja lasten monimuotoisista ja vaihtelevista tilanteista.

Perussuomalaiset ovat tyrmistyneitä siitä, että Lahdessa asetusta ei ole noudatettu vuoden 2015 jälkeen, jolloin neuvolan kotikäynneistä luovuttiin työvoimapulan vuoksi. Muualla Päijät-Hämeessä niitä on kuitenkin tehty, joten Lahden palvelutaso ei ole samaa kuin muualla maakunnassa, eikä se näinollen ollen ole samanarvoista, vaan on riippuvainen asuinpaikasta.

Perussuomalaisten mielestä Lahden osalta tilanne on sietämätön ja pahimmassa tapauksessa aluehallintoviranomainen voi langettaa uhkasakon, jos lakia ei noudateta. Lahti on hyvinvointikuntayhtymän suurin rahoittaja, joten Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä vaatii, että Lahden perheille on taattava sama palvelutaso kuin muillekin Päijät-Hämeen alueen perheille.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa