Lahden Perussuomalaiset ry:n kokouskannanotto 25.10.2017 klo 18.00.

Lahden Perussuomalaiset torjuvat verojen korotukset

Lahden Perussuomalaiset ry torjuu Lahden ensi vuoden kuntaverojen veronkorotusehdotukset. Perussuomalaiset toteavat, että korotukset leikkaisivat ensi vuoden kasvuodotukset ja ostovoimaa niin että kaupunki jatkaa taloudellista sukeltamistaan menossa olevasta nousukaudesta huolimatta. Etenkin kiinteistöveron korotuksella olisi tuhoisat vaikutukset sekä yritysten että yksityisten henkilöiden toiminnalle ja vähentää muuttoinnostusta Lahteen.

Lahden kaupungin on jatkettava tarmokkaasti rakenteellisia uudistuksiaan, jolla hallinnon kuluja vähennetään ja toiminnallisuutta lisätään. Investointien painopiste tulee olla kiinteistöjen peruskorjauksen loppuun saattamisessa ja muita laajempia investointeja on vältettävä lähivuosien aikana.

Kaupunginjohtajamallista aloitettava neuvottelut

Perussuomalaiset painottavat, että Lahden kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien on aloitettava kiireiset yhteisneuvottelut siitä, jatketaanko kaupungissa kaupunginjohtajamallilla vai siirrytäänkö pormestarivetoiseen johtamismalliin ja miten ylin johtaminen järjestetään mahdollisen siirtymäajan kuluessa. Alustavasti neuvotteluyhteydestä on jo sovittu.

Tunnin pituinen vapaa pysäköinti keskustaan

Lahden Perussuomalaiset ry kannattaa Lahden kaupungin keskustassa tunnin pituista vapaata pysäköintiaikaa, jotta turvataan kaupungin elinvoimaisuutta ja keskustan liikkeiden ja palveluiden jatkuvuutta. Kauppatorin alla olevan pysäköintihallin valmistuminen ei sysännyt keskustan liike-elämää uuteen kasvuun, kuten oli odotettavissa. Kadun varsien pysäköintihintojen korotukset ja Aleksanterinkadun yksisuuntaistaminen lisäsivät omalta osaltaan keskustan liiketilojen tyhjentymistä. Tähän kaupunkikeskustan alikierteeseen on saatava muutos.

Kotipalvelun henkilömäärä kysynnän mukaiseksi

Lahden Perussuomalaiset ry vaatii, että kotipalvelun ja kotisairaanhoidon henkilöstön määrä on saatettava tasolle, joka vastaa palvelukysyntää. Lahden on valvottava Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän suurimpana osakkaana etuaan niin että ikäihmisten kotona hoitaminen voidaan turvata. Nykyistä hoivamallia on yritetty viedä eteenpäin alimitoitetulla henkilöstöllä, jolloin henkilöstön uupumus johtaa sairaslomiin ja aiheuttaa ylimääräisiä vuorojärjestelykuluja ja siihen liittyvää työpainetta.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa