Lahden perussuomalaiset eivät hyväksy halpatuontihoitajien hankintaa

Hyvinvointikuntayhtymän ja Lahden tulisi yhdistää eläinlääkäritoimintaa

Kunnallisjärjestö Lahden Perussuomalaiset ry ei hyväksy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnitelmia palkata terveydenhoitajia Filippiinneiltä tai muista halpatuontimaista. Suomalaiset hoitajat ja heidän liittonsa ovat todenneet, että hoitajapula aiheutuu ensi sijassa matalasta palkkatasosta työn vaativuuteen ja työmäärään nähden.

 

Lahden perussuomalaisten mielestä halpatuontihoitajia käyttämällä hyvinvointikuntayhtymä pyrkii kustannuspaineissa palkkakustannusten kiertämiseen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä kasvattaa näin suomalaisten hoitajien tieto- ja osaamisvuotoa ulkomaille. Palkkaussyistä suomalaisia hoitajia työskentelee muun muassa Norjassa. Lahden Perussuomalaiset painottavat, että kysymys ei ole koronasta, vaan hoitajien alipalkkaus on ollut alan ongelma jo pitkään myös Lahden vaikutusalueella.

 

Halpatuontihoitajien käyttäminen voi muodostaa turvallisuusongelman ja keskinäisen ymmärtämisongelman asiakkaiden ja hoitajien välillä. Asiakkaat ovat toistuvasti jo vuosien ajan valittaneet eri yhteyksissä, että puutteellisen kielitaidon omaavien hoitohenkilökunnan edustajien kanssa on vaikea asioida ja saada itsensä ymmärretyksi.

 

Suunniteltu pikakoulutus ja perehdyttäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tehtäviin ei turvallisuustarvetta vahvista. Lisäksi jokaisen ulkomaisen hoitajan palkkaaminen ulkopuolisen hankintayhtiön kautta maksaa 10 000 euroa hoitajaa kohti. Nämäkin palkkauskustannukset tulisi kohdistaa nykyisten hoitajien ja palkattavien suomalaishoitajien hyväksi.

 

Työolosuhteiden parantamistavoitteet eivät siis yksin riitä, vaan kysymys on myös hoitajien määrästä, joka omalta osaltaan heikentää työolosuhteita. Lahden perussuomalaiset muistuttavat, että lakisääteinen hoitajamitoitus ei tarkoita sitä, että hyvinvointikuntayhtymän hoitajatyöt tehdään aina minimihoitajamäärällä ja hoitajat ylirasitetaan tehtävissään. Työssään pahoin voiva hoitaja ei ole hyvinvointikuntayhtymän eikä sen asiakkaiden etu.

 

Lahden perussuomalaiset toteavat, että Lahden ja hyvinvointikuntayhtymän eläinlääkäripalvelut tulisi yhdistää niin että saavutetaan sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Hyvinvointikuntayhtymä toimii Lahden perussuomalaisten mielestä oikein pyrkiessään hoitamaan päivystysviikonloput omien eläinlääkärien avulla.

 

Perussuomalaiset korostavat, että Lahden kunnallisen eläinhoidon päivystystilanne kuormittaa liikaa käytettävissä olevaa lääkärityövoimaa. Lahti joutuu siksi myös käyttämään ulkopuolisia eläinlääkäreitä päivystystyössä. Kunnallisella eläinlääkinnällä tulee olla riittävät voimavarat äkillisten tilanteiden hoitamiseen ja riittäviin tarkastuskäynteihin tuotantotiloilla. Tarkastuskäynneillä on tärkeä eläinsuojelullinen merkitys.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa