Kannanotto 28.5.2014

 

Uuden kunnan rakenneuudistukseen paneuduttava heti syksyllä

Lahden kaupungin toimintaorganisaation ja taloudenmuutosta on käynnistelty jo edellisellä kaupunginvaltuustokaudella, mutta mainittavaa ohennusta organisaatiossa ei ole vielä tapahtunut. Samanaikaisesti jo syksyllä päälle puskee kuntaliitos, joka näyttää toteutuvan jossakin muodossa ja sitoo yhdistyneen kunnan henkilöstön määrää työmarkkinasopimuksen mukaan viideksi vuodeksi.

 

Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että heti kun syyskuussa kuntaliitoshankkeen kokoonpano on selvillä, niin välittömästi on aloitettava uuden kunnan toimintaorganisaation ja palveluverkon rakentaminen niin että moninkertaisuudet ja päällekkäisyydet on purettu ajoissa. Uudessa kunnassa on pyrittävä niin matalaan hallinnolliseen toimintaan kuin se suinkin on mahdollista, jotta yhdistyviä kuntia painavat taloudelliset rasitteet saadaan maksettua ja uuden kunnan käyttötalous saadaan tasapainoon mahdollisimman nopeasti.

 

Lahden sijoittumisvahvuuksia on kyettävä myymään

Lahden Perussuomalaiset odottavat, että Lahden päätöksenteossa talouden tasapainottamista jatketaan suunnitelman mukaisesti myös kuntaliitosta edeltävinä vuosina. Ellei talouden sopeuttamistoimia tehdä, niin edessä on ensi vuonna 13 miljoonan alijäämä ja vuonna 2016 vielä kahdeksan miljoonaa lisää. Talouden sopeuttamistarve on noin 25 miljoonaa euroa näinä vuosina. Tämä on hankittava sekä menojen supistuksin että tuloja kasvattamalla.

 

Olennaista talouden kehittymiselle on, että tämän hetken 17 prosentin työttömyysastetta saadaan supistettua. Tähän kaupunki voi vaikuttaa omin toimin vain vähän. Perussuomalaiset muistuttavat, että Lahden on markkinoitava edelleen kaupungin hyviä liikenneyhteyksiä ja asumisen hintaa kaupungissa niin että tänne saadaan lähivuosina sijoittumaan lisää yrityksiä ja niiden mukana työpaikkoja. Hyvistä liikenneyhteyksistään huolimatta Lahti on jäänyt yritysinvestoinneissa välimaastoon, jos tilannetta verrataan Keski-Suomeen ja pääkaupunkiseutuun.

 

Lahden kaupungin yhtiöitä yhdistettävä

Lahden kaupunki on pyrkinyt keventämään toimintaansa ja päätöksentekoaan yhtiöittämällä toimintojaan. Tämä on osittain onnistunutkin, mutta Lahden Perussuomalaiset ry:n mielestä myös epäonnistuttu. Yhtiöittäminen on osin sirpaloinut toimintaa ja tuottanut yhtiöitä, jotka ovat tuloksen osalta pitkälti riippuvaisia konserniavustuksista. Tällainen on lähinnä rahojen taskusta toiseen työntämistä.

 

Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että Lahden Tilapalvelun, Lahden Hallit Oy:n, Lahden Tilatalot Oy:n ja Lahden Jäähalli Oy:n osalta ryhdytään vakaviin pohdintoihin yhtiöiden yhdistämiseksi. Samoin on tutkittava Lahti Region Oy:n ja Lahden Messut Oy:n yhdistämistä.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa