Kannanotto 12.11.2014

Lahden kaupungin keskustan kehittäminen

Lahden Perussuomalaiset ry toteaa torin alle rakennettavan pysäköintihallin pitkäaikaistyömään vaikeuttaneen tuntuvasti yritysten liiketoimintaa kaupungin keskustassa. Väliaikaispysäköinnin uudelleen järjestelyt ovat tuoneet vain osittaista helpotusta asiakkaiden autopysäköintiin.

 

Toriparkkihalli valmistuu jo keväällä, mutta kaupungin keskustan kehitys on edelleen pahasti keskeneräistä. Aleksanterinkadun liikennejärjestelyistä ja keskustan kehittämissuunnitelmista ei ole vielä silti täyttä varmuutta. Lahden Perussuomalaiset ry pitää kiinni ratkaisusta, jonka mukaan Aleksin tulee pysyä kaksisuuntaisena myös yksityiselle henkilöautoliikenteelle. Perussuomalaiset toteavat, että Aleksin nykyiset leveät jalkakäytävät tarjoavat riittävän alustan kävelykatuajattelun kehittelyyn. Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että myös Vesijärvenkatu pysyy kokonaan avoimenaetelä-pohjoinen väylänä moottoriajoneuvoille.

 

Yritysten kasvukehitys Lahdessa

Lahden Perussuomalaiset ry ei pidä uusien yritysten syntymistilannetta ja yritysten laajennuskehitystä tyydyttävänä Lahdessa. Tästä on osoituksena edelleen sitkeästi 17 prosentin tietämillä pysyvä työttömyystilanne. Lahden työttömyysluvut on Suomen suurimpien kaupunkien osalta vaikeimmat ja tilasto on samanlainen koko Päijät-Hämeen maakunnan osalta.

 

Lahti on tehostamassa markkinointiaan ja yritysten sijoittumistarjontaansa. Kampanjan ja uuden toimintamallin käynnistymisen jälkeen tuloksia on arvioitava perusteellisesti sekä kampanjan kuluessa että sitten kun tehostetun toiminnan tuloksia on arvioitavissa.

 

Lahti on liikenteellisesti erinomaisella paikalla eteläisessä Suomessa ja kaupungin tontti- ja kiinteistöhinnat ovat hyvin maltilliset pääkaupunkiseutuun verrattuna. Ellei näillä taustaedellytyksillä ja elinkeinotoiminnan tehostetulla hankinnalla ole saatavissa riittäviä vaikutuksia, niin yrityshankinnan toimintaa on arvioitava rakenteellisesti uudelleen.

 

Ensihoidon järjestäminen Lahdessa ja maakunnassa

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymän alueellinen ensihoitoratkaisu on käymistilassa ja vastakkain on noussut periaatteellisia seikkoja. Lahden Perussuomalaiset ry tukee Lahden kaupunginhallituksen enemmistön ratkaisua, jonka mukaan Päijät-Hämeen pelastuslaitos vastaa ensihoidon ensimmäisen portaan järjestämisestä koko maakunnan alueella.

 

Jokaisella mallilla on omat hyvät puolensa ja heikkoutensa, mutta pelastuslaitoksella on omat keskittämisetunsa sekä kaluston, sen huollon että toiminnallisuuden osalta. Lahden Perussuomalaiset ry toivoo näiden seikkojen huomioon ottamista, kun asiasta päätetään terveysyhtymän hallituksessa joulukuun alussa.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa