Lahden Perussuomalaiset ry:n kevätvuosikokouksen ajankohtaiskannanotto 27.4.2017

Lahden talouden tasapaino on varmistettava

Uusi ministeri tukee kansallista kulttuuria

Perussuomalainen puolue on nimittänyt tuoreen kulttuuri- ja urheiluministerin Sampo Terhon. Lahden Perussuomalaiset ry:n kevätvuosikokouksessa vieraillut puolueen kuntasihteeri Heimo Konttinen totesi, että perussuomalaiset panostavat erityisesti poliittisesti vapaan taiteen tukemiseen.

– Perussuomalaiset haluavat olla vapaan taiteen ja sivistyksen kokoaja Suomessa. Siihen kuuluu oman, kansallisen kulttuurin esiin tuominen ja painotus, Konttinen totesi puheessaan.

Konttinen loi katsauksen myös ensi vuoden maakuntavaaleihin. Ehdokkaat niihin asettavat puolueiden piirijärjestöt. Tämän hetken näkemyksen mukaan perussuomalaiset voivat asettaa Lahden seudulta jopa 60 ehdokasta, jos niin haluavat. Käytännössä lopullinen ehdokaskiintiö voi jäädä tuota pienemmäksi, kun vaalialueen ehdokkaiden paikkakuntajakaumat tarkentuvat.

Lahden Perussuomalaiset ry toteaa kevätkokouksensa ajankohtaisessa kannanotossa, että puoluejärjestö pitää tulevalla valtuustokaudella päätavoitteena Lahden kaupungin talouden vakauttamista niin että Lahti selviää menossa olevista koulujen ja päiväkotien peruskorjauksista hallitusti ja suunnitelmallisesti. Perussuomalaisten mielestä tämä merkitsee sitä, että vähemmän tärkeitä investointeja on tarvittaessa lykättävä ajallisesti eteenpäin.

Perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että Lahti huolehtii sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksessa siitä, että parhaillaan uudistettava kaupunginsairaala ja sen yhteyteen rakennettava keskustan terveyskeskus tulevat tehokkaaseen käyttöön. Lahden perussuomalaiset painottavat, että on koko maakunnan etu, että kaupunginsairaalan muodostama terveyden ja hyvinvoinnin keskus on toiminnallinen ja tehokas.

Perussuomalaiset toteavat, että Lahti on jo omalta osaltaan varmistamassa, että ikääntyneet henkilöt voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tämä hoito-ohjelman painopisteen muutos edellyttää riittävää kodinhoidon ja kotisairaanhoidon palveluhenkilökuntaa. Lahden perussuomalaiset edellyttävät, että alan henkilöstöä lisätään määrällisesti niin että hyvän palvelun odotukset täyttyvät.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa